Media

Använd nätet smart

Media kan vara verktyget att tron får en röst. Medias utveckling har de senaste 30 åren skett med en enorm hastighet. Hur kan vi som kyrka använda det på ett smart sätt.

Vi lever i ett mediasamhälle. Alla budskap bärs fram på olika sätt genom media. För kyrkans del är det viktigt att på ett bra sätt använda sig av de möjligheter som finns.

Ett exempel är Jesus.se där det finns många vittnesbörd om vad människor upplevt i den kristna tron. Många människor söker hjälp direkt via nätet när det gäller tro och andlighet.
Se intervjun ovan med Roger Arnfjell som gjordes av TV2020.

Relaterade artiklar

Back to top button