EvangelisationMedia

Några grundläggande principer för kommunikation av evangeliet

Viktiga tankar
  • Kommunikation behöver vara oförusägbar
  • Effektiv kommunikation bygger på trovärdighet
  • Feedback är viktigt för god kommunikation
  • God kommunikation behöver ha en medvetenhet om målgruppen
  • Frågan måste ställas: Vilken relation har media till omgivande kultur?

När vi ger evangeliet om Jesus vidare till dem vi har runt omkring oss kan vi göra det på olika sätt. Har vi kunskap om grundläggande principer för kommunikation hjälper det oss att vara tydliga och hjälper oss även att förmedla kunskap på ett effektivt sätt. Principerna gäller inte bara kommunikation av evangeliet utan kan tillämpas på andra områden där vi vill kommunicera klart och tydligt.

Den som kommunicerar måste känna till sitt målområde och göra ansträngningar för att nå fram.
Det innebär att vara mottagarorienterad. Vi behöver känna till kulturen. Vi behöver känna människorna vi talar med. Vi behöver kunna språket. Vi behöver känna till hur man förflyttar sig i kommunikationen från upplevda behov till verkliga behov.

Den som kommunicerar måste vara vaksam på den influens valt media har i relation till kulturen.
Vad säger ”media” till kulturen? Var finns ”marknadsplatsen”? – där människor möts och utbyter tankar.
Vilka är de mest effektiva medievalen?
Vilka medier ser ut att lova mycket men ge lite?
Vad är förhållandet mellan media och personlig kontakt?

Kommunikation måste baseras på ”oförutsägbarhet” hos det budskap som förmedlas.
Spurgeon som kallas för predikanternas furste säger att man i predikningar ska kultivera ”överraskningens kraft”… ”säg inte vad alla förväntar sig att du ska säga”.
Glöm inte heller den Helige Andes övernaturliga kraft att ge en helt ny dimension i kommunikationen. Kunskapens ord och profetia kan fungera som nycklar till verkliga behov hos människor.

Effektiv kommunikation måste ha ett beroendeförhållande till någon form av feedback för att man ska kunna avgöra om det är effektivt.
Det kan vi se när det är fråga om en undervisningssituation där frågor och svar tillåts. Med våra moderna medier där Internet blivit någon form av plattform är mängden och karaktären av ”feedback” lätt att bygga in som något man hela tiden gör kontinuerliga utvärderingar mot.

Effektiv kommunikation bygger på trovärdighet.
Charles H. Kraft påpekar i sin bok Christianity and Culture att ”kommunikation är mest effektiv när C har förtjänat förtroende som en respekterad mänsklig individ inom de valda referensramarna…”

I Willow Creeks strategi kan man läsa:
”Det kyrkovana paret Harry och Mary lyssnar inte till kristen radio, deras liv rörs inte alls av evangelisation via flyers och pamfletter och de har ingen längtan att besöka någon kyrka. Den kristna litteratur som kommer via deras brevlåda slängs vanligtvis i soporna. Det enda verkligt effektiva sättet att nå Harry och Mary är genom utvecklandet av integritetsfylld relation med en troende.”

RA – Efter Dr Robert J. Vajko

Lär gärna artikeln
Church Planting in the 21st Century av Dr Robert J. Vajko

Relaterade artiklar

Back to top button