Media

Är de sociala medierna och Internet för kyrkan vad de romerska vägnäten och Pax Romana var för Paulus?

Under den första kristna tiden hade missionärerna en tillgång i att de romerska vägnäten var så bra utbyggda. Och Pax Romana (den romerska freden) innebar att det var riskfritt att färdas inom det vidsträckta romarriket. Det bidrog till att kristendomen spreds snabbt från Jerusalem ut i hela romarriket.

Idag finns det ”vägnät” som är väl utbyggda och som gör att man med en knapptryckning kan nå tusentals människor i vilken del av världen som helst. Då talar vi om Internet och inom det området sociala medier. Snart har 2 miljarder människor Facebook. När vi besökte byar i Indien där det inte hade funnits vattenförsörjning fanns utbyggda förbindelser för mobiltelefon. I städer och länder som annars är helt stängda för evangeliet når sociala medier med sitt budskap till hand, öra och öga på unga människor som har mobiltelefon.

YouTube har över en miljard användare och finns på 76 olika språk och i 88 länder. Mer än hälften av alla YouTube-visningar kommer från mobila enheter och genererar per dag flera miljarder visningar.

Instagram är ett annat socialt medie som växer med rasande fart och har över 500 miljoner användare. Bara förra året ökade Instagram med över 100 miljoner användare.

Varför skulle Internet och de sociala medierna vara bra för kyrkan?

  1. Det som är de sociala mediernas primära fokus är precis det som kyrkan sysslar med: Försöker bygga relationer och kontaktnät. Om man tar tillvara styrkan i medierna kan kyrkans yttre kontaktytor ökas med multiplicerande effekt och dess växt påverkas på ett positivt sätt.
  2. De sociala medierna är på flera nivåer ”vår tids torg” för många. De utgör samlingsplatser och platser för meningsutbyten som tillåter dialog.
  3. De sociala medierna möjliggör informations-”broadcasting” på ett sätt som inte har gått tidigare. Genom sociala medier kan kyrkan tala om att man finns, vad man gör och vad man står för,
  4. De sociala medierna utgör farbara och billiga vägar för att väcka intresse.
  5. Intresset för andliga frågor är på topp i samhället.

Många av snabbt växande församlingar där man lyckas nå åldersgrupperna 18-35 år använder sociala medier och internet för att tala om vad man gör och var man finns. Men i Sverige är det även så att när det gäller Facebook så används det frekvent långt upp i åldrarna.

Självklart uppstår frågan om det är något som är effektivt att använda sig av som ett arbetsredskap för kyrkan. Vi tar med två exempel. För drygt 5 år sedan startade Billy Graham-organisationen ”Search for Jesus” som är den del av deras verksamhet som arbetar online. De började med webbsidan peacewithgod.net men har sedan dessa expanderat till att ha tränat 470 volontärer. Dessa tar kontakt med och lärjungatränar människor genom epost, chattar, onlinekurser och genom att hänvisa till lokala kyrkor. Fram till idag har bara den organisationen nått 400 miljoner människor och 7 miljoner människor har på något sätt indikerat att de velat bestämma sig för att tro på Jesus.
https://billygraham.org/story/5-people-impacted-by-search-for-jesus-as-bgeas-online-ministry-turns-5/

En annan organisation vi känner väl till i Sverige är IBRA. Deras sida som riktade sig mot Libyen nådde snabbt 150 000 följare och på en månad nådde man redan 2015 runt en miljon unika besökare. På det sättet får man kontakt med människor i länder dit man inte kan skicka missionärer.http://www.dagen.se/dokument/mediemission-nar-miljoner-i-mellanostern-1.351387

I Sverige som är ett missionsland borde det ligga i varje kyrkas intresse – oavsett stor eller liten – att forma en passande internetstrategi där man är. Medlemmarna i kyrkorna är användare av sociala medier och Internet. Att hitta en lokal strategi är bara att ta vara på ett av de billigaste sätten (gratis) att nå nya människor i kyrkans egna sociala kontext. Rätt utarbetat kan det revolutionera kyrkans verksamhet.

Vid ett besök i First Dallas Baptist Church – som sett ur demografisk synvinkel tillhör en traditionell och åldrande församlingsfamilj – visade det sig att man upptäckt att många ville följa deras gudstjänster på Internet. De har utvecklat en helt ny typ av ”ministry”, där de förutom de 8000 som går i kyrkan varje vecka, även har 8000 människor till som deltar i deras icampus. Alltså en hel församling till som nås via Internet och sociala medier och som på olika sätt deltar i aktiviteter.

Utmaningen idag för många kyrkor i Sverige är att ta vara på det som finns av farbara vägar. Sverige är i topp i hela världen när det gäller internetanvändning. Hur bra använder kyrkorna detta ”vägnät”? Det är redan färdigbyggt.

En naturlig följdfråga är om man inte ska satsa på att bygga relationer? En helt korrekt fundering. För Paulus och de första kristna var det otroligt viktigt. Det som Pax Romana och de romerska vägarna innebar var att vidga och förstärka möjligheten till att snabbt få kontakt med många. Evangeliet kunde nå längre. Det är också det som är poängen med användandet av Internet med YouTube och sociala medier. Det ökar räckvidden för evangeliet. Och det är det som ligger i kyrkans blodomlopp: Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” (Markus 16:16)

Relaterade artiklar

Back to top button