Kyrka

Kyrkan behöver trycka på ”fabriksåterställning” i coronatider!

Tuffa tider är något som kyrkan genom historien varit van vid. Apostlagärningarnas berättelse om kyrkans utbredning hade sin upprinnelse i en svår förföljelse. Det var förföljelse, men också en fantastisk expansion. Medel fördelades genom gåvogivande och under inträffade i Jesu namn.
När nu corona drabbar är det lätt att se på överlevnadsstrategier och lägga kraft och tankar på hur man ska klara sig. Men det som behövs är att kyrkan, för att använda en telefonterm, ”återställer” till fabriksinställningar. Alltså det läge där allt fungerar bra, och skräpfiler tas bort.

Om vi låter tanken landa i Apostlagärningarna så är det några sanningar vi behöver återställa till:

1. Vi behöver den Helige Andes kraft.
Mer än någonsin behövs den Helige Andes kraft. Utan Anden förlorar vi orienteringen, saknar kraft och hittar inte de rätta orden.
Det var Den Helige Ande som gjorde skillnad i den första kyrkans turbulenta tider.

2. Vi behöver Jesus.
Den första kyrkans budskap var enkelt. Det handlade om Jesus. Det var genom hans namn under skedde. Det var Jesus som var budskapet om räddning. Det var Jesus som gjorde skillnad. Man till och med kom ihåg att de enkla lärjungarnas frimodighet hade sin förklaring av att de vandrat med Jesus.

3. Det handlar om ett budskap från Gud om frälsning för alla människor.
Den första kyrkan var missionsorienterad. Den hade inget självändamål. Den hade ett budskap som flödade genom hela det romerska riket på kort tid. Paulus skulle med nutidens terminologi kallats för ”Jesusfreak”. Han hade ett mål med sitt liv som han själv sammanfattade; ”kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium”. (Romarbrevet 1:1).

4. Budskapet får gestalt genom praktisk tillämpning i kärlek.
Genom hela Apostlagärningarna finns det praktiska uttrycket av Guds kärlek genom församlingen som en röd tråd. Änkorna fick mat. (Apg 6:1). Dorkas vars liv varit fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Det verkar till och med som att man lyfte fram det hon gjort i sitt liv som argument inför Petrus som hade blivit ditkallad. Hon blev uppväckt från det döda. (Apg 9:36).

****

Hur kan kyrkan i coronatider göra en praktisk tillämpning av sin situation när man tryckt på reset-knappen? Här kommer några praktiska tips (En del tips kommer från Ed Stetzer men är tillämpade i vårt sammanhang):

1. Utveckla Internet för kyrkan.
Bjud in till kyrkans onlinegudstjänst. Den kan göras på Facebook eller genom att spela in och lägga upp på Youtube med tidsinställning. Se till att alla medlemmar får info genom epost och smågrupper. Genom till exempel Zoom kan man gratis ha grupper upp till 100 personer och 40 minuter. Genom Mailchimp kan man göra snygga gratis epostutskick till en lista på upp till 2000 personer. Genom Facebook kan man göra en intern grupp för kyrkan där man kan lämna sina böneämnen och ha en löpande intern kommunikation.
OBS! a) Lägg aldrig ut en Zoomlänk offentligt. Möten är svåra att hantera om det kommer in vem som helst. b) Bevaka Facebookgruppen så att inte vem som helst kommer in. Låt den vara intern om det berör intern information.

2. Utveckla Internet för att nå ut. Länka till livsberättelser (www.jesus.se) eller en ortssida (www.alingsas.life). Man kan uppdatera sitt eget flöde med en kort introducerande fras som: ”Jag är troende och och tror på bönens makt!” Här kan du läsa om vad människor upplevt: https://www.jesus.se/livsberattelser/ eller https://www.fralsningsarmen.se/karen-kyr…/min-vag-till-gud2/ . Man också skicka ett epostbrev till någon med en passande länk.

3. Var uppmärksam på vilka behov som finns i kyrkans närområde.
De flesta kyrkor har behovsområden där man finns. Fundera, gör en analys och fundera på vad som kan vara en lätt framkomlig väg att göra något. Tala om genom enkla flyers vad som finns.
Det kan också vara så att det finns behov av mat, kläder eller andra på andra områden. Eller de som arbetar i vården kanske behöver en extra uppmuntran. Var uppmärksam! Tommy Barnett har sagt: ”Hemligheten till framgång är att hitta ett behov och fylla det.”

4. Utveckla en bönetjänst för staden/orten.
Tala om att man kan skicka in sitt böneämne via mail eller när man sänder gudstjänst på webben eller i en lämplig brevlåda. En kommun i mellansverige har en brevlåda på kommunkontoret där man kan lämna sitt böneämne och så ber ortens bönegrupp för dessa böneämnen.

5. Använd meningsfulla bibelverser och posta dem digitalt eller via snigelpost.
I en situation när vi översvämmas av en mängd negativa budskap är varje ord av uppmuntran av betydelse.
Guds ord är kraftfullt och det är det frö som bär frukt genom Guds Ande. Använd de verktyg som finns. SMS, epost, sociala medier.

6. Hitta bra sätt att ge hjälp och uppmuntran till dem som är med i kyrkan.
Det kan vara äldre, eller sjuka. I dessa tider betyder hjälp och uppmuntran mer än någonsin. Vi minns med glädje när telefonen ringde. Det var några ungdomar i vår kyrka som ringde runt till alla som var med i församlingen och frågade hur det var och om det fanns något särskilt behov.

7. Uppmuntra till frimodighet att dela med sig av Jesus.
Idag är det mer än någonsin ett sökande efter det som kan ge livet mening och trygghet. Tron på Gud är något som kan förvandla oro till frid och ångest till hopp. Jesus håller i livets alla skiften.

8. Använd böcker och tidskrifter.
Det finns en skillnad mellan hur man tar till sig information genom långa och korta medier. Långa medier som böcker och tidningar har en lång liggtid och lästid och på grund av det en mycket stark påverkansfaktor. Att läsa en bok tillåter hjärnan att stanna upp och tänka efter. Men även att jämföra med egna erfarenheter. Liknande effekt har tidskrifter.
Man använde till och med skönlitteratur i behandlingen av traumatiserade soldater på amerikanska militärsjukhus under första världskriget. Väckelsen på 1800-talet i Sverige hade som ett av sitt starkaste verktyg spridning av kristna böcker och tidskrifter.
Nu är den rätta tiden att sprida litteratur!
Bibelspridning är ett exempel på hur boken förvandlat hela nationer.

Relaterade artiklar

Back to top button