InspirationKyrka

Senioraktiviteter i Cottage Hill Baptist Church

Rosa Lea Goss, 73, och andra medlemmar i Cottage Hill Baptist Church i Mobile, Alabama, samlades nyligen och sjöng för en grupp av äldre patienter på ett lokalt rehabiliteringscenter .
”Att komma ut och se deras ansikten gör att jag uppskattar, inte bara vad jag har, utan också att jag kan vara en välsignelse,” säger Goss.

Goss sjunger med Cottage Hills JoySingers Choir, en grupp bestående av äldre vuxna i kyrkans 55+ avdelning. Ett mål för denna del i kyrkan är att hålla äldre engagerade och aktiva i kyrkan, säger Ronnie McCarson, som är pastor för vuxna i åldern 55 år och äldre.

I USA utgör gruppen ”65 och äldre” 20 procent av medlemmarna i amerikanska evangeliska kyrkor, enligt en färsk Pew Research undersökning. Men på Cottage Hill, som har nästan 1400 deltagare på söndagar, utgör seniorer ungefär hälften av deltagarna, säger McCarson.

Kyrkans 55+ program är delat i tre delar: Katalyst-gruppen består av baby boomers, de som är födda mellan 1946 och 1964. Classics består av äldre födda mellan 1925 och 1945. Omvårdnad är något som betjänar dem som finns på olika vårdinrättningar.

Förutom att erbjuda gästföreläsare, rekreationsresor och tillgång till en inomhus vandringsled på kyrkplatsen så uppmuntrar 55+-programmet till deltagande i missionsresor, säger McCarson. En grupp reste nyligen till Louisiana för att hjälpa offren för översvämningarna.

Relaterade artiklar

Back to top button