EvangelisationKyrka

Är evangelisation viktigt för kyrkan?

Kirk Hadaway har gjort studien: Is Evangelistic Activity Related to Church Growth?
Studien gjordes genom en undersökning av 990 storstadsförsamlingar som tillhörde Sydstatsbaptisterna.

Pastorerna fick betygsätta sina kyrkor vad gällde ”evangelisationsindikatorer”. Detta delades ut till ungefär lika uppsättningar växande, utplanande och minskande kyrkor vad gäller medlemsantal. Genom att eliminera kyrkor som var utan pastorer och som kanske på annat sätt var felaktiga fick man in 543 svar. Dessa svar visade tydligt evangelisationens betydelse för växt.
“Evangelisation kan vara den enskilt viktigaste sak kyrkoledare kan göra om de vill att deras kyrka att växa” säger Hadaway i sin slutsats i studien. Hadaways analys menar att utväxlingen mellan tillväxt och evangelisation är starkare än tidigare beräknat.

Hadaway avslutar studien med att konstatera; Var man befinner sig på ”evangelisationsskalan” är den viktigaste möjligheten till förutsägelse för möjlig tillväxt eller inte tillväxt.
Han betonar också att det finns många faktorer som kyrkan inte kan styra, som ålderspyramid, omgivning, hur en stad bygger ut, arbetslöshet osv. Men varje kyrka kan välja att vara aktiv på evangelisationens område och att välja det gör skillnad.
Läs mer på http://hirr.hartsem.edu/research/quick_question33.html

Relaterade artiklar

Back to top button