BlandatKyrka

Våra kyrkor kan göra skillnad för integration

Genom att ge pusselbitar kan vi som redan finns i Sverige få vara med om att på ett positivt sätt bygga deras nya framtid.
På 1990-talet, när vi hade den förra stora flyktingströmmen till Sverige, fick vi i vår kyrka vara med och hjälpa till med integrationen av nyanlända. Vi hade en folkhögskoleutbildning tillsammans med Kaggeholms folkhögskola som pågick i flera år. Där var svenska och kunskap om det svenska samhället den grundläggande delen i undervisningen. Under någon period drev vi en intensivkurs i svenska samtidigt som vi hade ”dagis”.

Vid kontakter med olika instanser fick vi ledtråden att ”kunskap i svenska språket” är en nyckel till det mesta i det svenska samhället. Efter kontakt med en professor i språk vid Stockholms universitet lade vi bland annat upp undervisningen i svenska på ett speciellt sätt där vi som läxor spelade in barnböcker på kassettband. Böckerna och banden fick nysvenskarna med sig hem, för att lyssna och läsa samtidigt.

Drygt femton år senare – för bara något år sedan – träffade jag en man som fanns med i projektet vi drev. Vi kände båda igen varandra. Så beskrev han hur den upplevelse han och hans familj gjort i relation till välkomnande människor och strukturer varit avgörande för deras del. Nu är han själv engagerad för att hjälpa nyanlända.

Jag vet inte om du har hört talas om Matthew och Michael, ett par tvillingar från Berlin. De bestämde sig för att lära sig turkiska på en vecka. Redan dag tre hade de hela sin lägenhet täckt av post it-lappar med turkiska ord. Det är också ett tips vi fick nu från en språklärare; använd post it-lappar, skriv ner svenska ord på allt som finns i hemmet och sätt upp dessa lappar överallt.

När det nu kommer en så stor mängd flyktingar till Sverige kan vi som kyrkor och enskilda verkligen göra skillnad. Språket är en nyckel till kulturen och hela samhället. Du och jag kan göra skillnad för människor och snabbt skapa goda förutsättningar. Dessutom gör vi en fantastisk samhällsnytta genom att skapa god och snabb integration.

De som kommer till Sverige i dag har flytt från allt. De saknar de mest basala delarna i det som vi många gånger tar för självklart. Genom att ge pusselbitar kan vi som redan finns i Sverige få vara med om att på ett positivt sätt bygga deras nya framtid. En sådan pusselbit är kunskap om mötesplatser där svenskar möts. Några av de mest frekventa mötesplatserna – ansikte mot ansikte – är sportsammanhang, föreningsliv och kyrklig verksamhet. Från kyrkans perspektiv vore det naturligt att ge en välkomstpåse till alla nyanlända där man bland annat ger information om kyrkans samlingar och ett Nya testamente på deras eget språk som gåva. Detta skulle lätt kunna organiseras tillsammans av kyrkor på en ort.

Den nuvarande situationen med så många flyktingar som kommer till Sverige skapar situationer vi inte är vana med. Men det krävs inte mycket för att ta till vara många goda byggklossar för att fler kan känna sig hemma i det svenska samhället och få en god start. Jag har en utmaning som jag skulle vilja ge till dig och mig: Integrera mera!

Språket är en nyckel till kulturen och hela samhället. Ett tips vid språkinlärning är att skriva ner svenska ord på allt som finns i hemmet på post it-lappar och sätta upp dessa överallt.

Roger Arnfjell, kommunikatör för Sisters International, direktor för Mission International
Artikel i tidningen Dagen – november 2015

Relaterade artiklar

Back to top button