Evangelisation

Nyckelinsikter som hjälper den lokala kyrkan att nå sitt närområde med evangeliet

Viktiga tankar
 • Använd metoder som tillåter dialog
 • Städer är potentiella krafter för effektiv evangelisation
 • Den Helige Ande är det som behövs i evangelisation

Inledning: Den lokala församlingen/kyrkan måste ha en missionsvision för hela världen – alla människor, nära och långt borta. Det ser ut som om en sådan vision utan tvekan kommer att ha en handlingsplan också för närliggande områden. Missionstänkaren David Hesselgrave säger med tanke på Apostlagärningarna 1:8: ”Det ser ut som, i de flesta fall, en världsvision kräver att vi vinner våra Jerusalem.”

1. Bestäm arbetsområde

Om det är så måste man utmana de praktiska aspekterna i allt tal om att vinna världen för Kristus. Varje församling/kyrka måste tränga ihop sina prioriteringar och ta vara på sina resurser med tanke på hur man ska vinna sin allra närmaste omgivning för Herren. Det finns faktorer som påverkar val av område att arbeta i på ett negativt eller positivt sätt.
a) Några kristna bor där.
b) Människor i det området har en vision för området och frågar om det inte kan komma igång någon evangelisation i området.
c) Platsen är viktig och geografiskt möjlig för en lokal församling.
d) Platsen eller den sociala gruppen har inte något evangeliskt vittnesbörd.
e) Det finns ett starkt behov inom ett område eller befolkningsgrupp.

När det gäller församlingsplantering så blir städerna mer och mer de största potentiella krafterna för detta. Där finns:

 1. Öppenhet för förändringar
 2. Koncentration av resurser
 3. Möjligheter till betydelsefulla kontakter med omgivningen

2. Gör en undersökning över området

Det är viktigt att vi har en någorlunda rätt bild över hur vårt målområde ser ut och fungerar. Följande frågor ger exempel på vad som kan vara bra att veta:
a) Hur många människor bor i området?
b) Förväntas området växa och i vilken hastighet?
c) Hur stor är omflyttningen i området?
d) Vilka människor flyttar in i området?
e) Vilka människor bor där? Äldre? Barnfamiljer? Nysvenskar?
f) Vilken livsstil är den rådande?
g) Hur är utbildningsnivån i området?
h) Vilka arbeten har människorna?
i) Finns det andra kyrkor i området? Hur arbetar de?

3. Gör en preliminär evangelisationsstrategi för området

Även under den Helige Andes ledning är det en hel del frågor som behöver besvaras i samband med att vi beslutar oss för en viss strategi.
a) Hur borde vi börja och fortsätta arbeta i ett område där man vet lite eller ingenting om de kristna och deras budskap?
b) Vilka kontaktmetoder kommer att lyckas bäst?
c) Vilka metoder borde vi använda när vi presenterar evangeliet?
d) Vad är de kända behoven bland de människor vi ger evangeliet till?

Några saker kan vara av vikt att tänka på i samband med evangelisationen:

 1. Bearbeta ett begränsat område.
  Det är viktigt att man begränsar sig i sina målsättningar och i sin planering. Om vi bestämmer oss för ett område bör vi bearbeta de ordentligt med exempelvis ett frågeformulär som ger oss en ordentlig kontakt med människorna.
 2. De som har en naturlig kontakt med församlingen/kyrkan är lättast att nå. Författaren McGavran använder uttrycket ”Guds broar” om kontaktytor till människor som på något sätt är närstående till församlingen. Dit kan räknas: släktingar, vänner, arbetskamrater, föräldrar till barn i barngrupper, skolkamrater…
 3. För en inledande kontakt kan hemmen eller en neutral lokal vara mest användbar. Ända från nytestamentlig tid har huskyrkan spelat en framträdande roll. 
 4. Vi bör använda så stor variation som möjligt i metoderna. Eftersom människor är olika och vi vill kommunicera med så många som möjligt är det viktigt att vi varierar oss.
 5. Det är av vikt att vi använder metoder som tillåter en verklig dialog.
 6. Bara den Helige Ande kan övertyga och överbevisa. (Joh 16:8). Det är därför viktigt att vi i evangelisationen rör vid det som är evangeliets innehåll så att vi samarbetar med DHA. 

Relaterade artiklar

Back to top button