Bön

”Nu kommer Bjuhr och han har väckelsen med sig…”

Åren 1905 -1910 gick det fram stora väckelser i Tärna socken. Det berörde även hela området från staden Lycksele, mot Vilhelmina och upp mot Hemavan.
Ett mäktigt redskap var Napoleon Bjuhr. Hela byar blev omvända. I ett missionshus i närheten av Stensele skulle Napoleon hålla ett möte. Missionshuset var alldeles fullpackat. Napoleon spelade cittra, sjöng och predikade. Efter ytterligare en sång inbjöd Napoleon dem som ville blir frälsta att ge sig till känna genom att resa sig. Hela församlingen reste sig.

Napoleon trodde att de missuppfattat, bad dem sätta sig och skärpte sin inbjudan med att den bara gällde dem som på fullaste allvar ville söka Gud och sedan i livet bekänna att de blivit frälsta.

När de som ville avgöra sig för frälsning uppmanades att resa sig, så reste sig hela församlingen på nytt. Alla knäböjde och bad.

Liknande händelser upprepades gång efter gång i hela Lappmarken. Människor avgjorde sig för Gud i skaror och det var vanligt att man sa; ”Nu kommer Bjuhr och han har väckelsen med sig.”

Vad var hemligheten?
När Napoleon Bjuhr var vid slutet av sitt liv och blev undersökt av läkare gjorde läkaren en ovanlig upptäckt. Han fick se ovanligt stora valkar på Napoleons knän. Läkaren frågade hur de kommit till.
Napoleon sägs ha svarat: ”Jag har fått dem under den tid jag tillbringat i bön inför Gud.”
”Hur lång tid har ni använt för att bedja, då det har kunnat bli så stora valkar på knäna?”, frågade läkaren.
”Drygt halva mitt liv har tillbringats på knä i bön”, svarade Napoleon.

Utdrag och sammanfattning från boken ”Napoleon Bjuhr – Andlig banbrytare i lappmarken” av Ludvig Lundqvist som säger att de som kände Napoleon vet att det inte var någon överdrift i hans svar till läkaren.

Napoleon Bjuhr var en fantastisk kolportör. Överallt där väckelsen gick fram tog han upp bibelbeställningar och nästa gång han kom till byn hade han biblarna med sig.
/RA

Relaterade artiklar

Back to top button