Bön

Han förmedlade cirka en miljard kronor i dagens penningvärde genom bön

Möt George Müller

George Müller levde mellan 1805-1898. Han föddes i Preussen men bodde mest i England. Man brukar säga att han var den största trosmannen sedan Nya Testamentets tid.

När man ser på vad han åstadkom så var det verkligen anmärkningsvärt. Han drev barnhem som tog hand om över 10 000 barn under sin livstid. Han var med och startade 117 skolor som gav undervisning till mer än 120 000 barn. Han bidrog till att 285 407 Biblar och 1 459 506 Nya testamenten spreds.

Men det som är ännu mer anmärkningsvärt är att George Müller drev dessa barnhem genom bön. De som fick reda på behoven kunde få det genom att läsa årsrapporterna om vad som hänt tidigare år, men när det gäller de behov som fanns så bars de enbart fram till Gud i bön.

Hans princip var helt enkelt att bara göra det kunnigt för Gud när det gällde de behov som fanns. Och Guds timing var perfekt; och precis i rätt tidpunkt vid många tillfällen.

I samband med att han drev barnhemmen och bad till Gud om pengar så nämner han att den första orsaken var att han önskade att samtida kristna skulle bli uppmuntrade av att se ett vittnesbörd om en levande tro på den levande Gud. Han sa att:

”Tron opererar inte i området av vad som är möjligt. Det finns ingen ära för Gud i vad som är mänskligt möjligt. Tro börjar där människans kraft och styrka slutar.

Han sa också att

Jag lever i bönens Ande. Jag ber när jag promenerar, när jag ligger ner och när jag reser mig upp. Och svaren kommer alltid. Tusentals och tiotusentals gånger har mina böner blivit besvarade. När jag är övertygad om att en sak är rätt och till Guds ära, så fortsätter jag att be tills svaret kommer. George Müller ger aldrig upp.

I sammanställningen över hans liv möter man förteckningen över 50 000 bönesvar, 30 000 av dem blev besvarade samma dag eller samma stund som George Müller bad. Det är fem hundra bestämda svar på bön varje år – i sextio år.
Man räknar med att George Müller bad in 90 miljoner Pund i dagens penningvärde – vilket motsvarar ungefär en miljard kronor. Dessa pengar passerade genom hans händer. Varje gåva dokumenterades och till dem som angett sina namn skickades kvitton.

Vi avslutar med ett klassiskt George Müller-citat:

Var säker på, att när du vandrar tillsammans med Honom och förväntar dig hjälp från Honom så kommer han aldrig att svika dig.

Mer information finns på
www.georgemuller.org
och den engelska Wikipediasidan som är ganska rik på information.
https://en.wikipedia.org/wiki/George_M%C3%BCller

Relaterade artiklar

Back to top button