Om Roger Arnfjell

Roger arbetar med media i olika former, som tidningar, internetsidor och radio och driver projektet jesus.se där tusentals människor landar på grund av att de sökt ”jesus” på internet. Roger har i över 20 års tid arbetat som bibellärare och förkunnare i olika församlingar och tidigare även varit kursledare på Brommaskolan. Han är NFU-handledare och sitter i en Media Leadership Summit-grupp med ett 30-tal andra mediearbetare från hela världen där input ges regelbundet omkring media och kristet mediearbete.
Roger har även gått kurser i programmet World Evangelisation vid Tyndale Theological Seminary i Amsterdam.

Roger har arbetat som projektledare för olika projekt. Bland annat Youth Expo som drevs tillsammans med Arbetsförmedlingen och Österåkers kommun. Han var även ansvarig för uppstarten av radio Hope FM som numera heter Radio Hope. Genom åren har Roger arbetat med olika former av Media och några av hans expertområden är Internet, några av Adobes programpaket och Evangelisationsteologi. Han hanterar sammanlagt över 2 miljoner följare på de olika sidor på sociala medier där han är projektledare och ansvarig.

Roger arbetar tillsammans med sin fru Marie med tidningen JUNIA och organisationen Sisters International. Han är även direktor för missionsorganisationen Mission International som genom sin missionssatsning nådde 74 miljoner människor under 2020.

Det går bra att kontakta honom via formuläret nedan.

Back to top button