BlandatLedarskap

Får inte mission i Sverige kosta pengar?

Det är med stor sorg vi tagit del av nyheterna att Trons Värld, Trots Allt och magasinet Existera ska läggas ner. (Artikel från 2008)

Extra vemodigt känns det med tanke på att alla tre tidningar befinner sig i kategorin gränsbrytande och tydligt värderingsbärande publikationer. Riktningen har man inte kunnat ta miste på. I ett sådant skeende är det några frågor man ställer sig: Får mission i Sverige inte gå med underskott? Finns det inga aktörer som i framtiden har viljan och förmågan att finansiera liknande missionsprojekt?

Vi tror att det handlar om att åter igen värdera Sverige som ett missionsland. I en sådan strategisk definition eller omdefinition väcks naturligt tanken på hur man hittar effektiva nycklar till den svenska kulturen för värderingsöverföring. Det blir också naturligt att med alla möjliga verktyg och medel pröva på olika sätt att nå människor med evangelium om Jesus Kristus och ta kostnaden för detta. Gäller det församlingar, kyrkor och företag? Ja, lika självklart, som att skicka missionärer eller bistånd till Asien, Afrika, Sydamerika, borde det vara att arbeta med mission i Sverige.

I den kontexten är magasin, tidningar, tv, radio och internet naturliga val. Så alla försök att arbeta med de verktygen, bygga broar till människor, utvärdera och finjustera är en direkt tillämpning på ett sådant tänkande.

När det gäller mission och evangelisation uppstår alltid en kostnadsfråga och lite av en moment 22-situtation. Vid värderingsöverföring är det ju alltid avsändaren som har intresse av att det fungerar bra medan mottagaren kanske inte vill betala för att läsa eller höra ett budskap. Och när man inte får kostnadstäckning kan eller vill man inte fortsätta. En djärv men inte alldeles främmande tanke vore att omdefinitionen av Sverige till ett missionsland skulle medföra att många kyrkor och även kristna företagare kunde se projekt och missionsinsatser av olika slag som viktiga uppdrag utan behov av ekonomisk återbäring.

Nu vet vi att det finns ett sådant tänkande på många håll. Men det behöver avspegla sig i omlagda budgetar, direkta insatser och ett kontinuerligt agerande på bred front.

Vi hade gärna sett att kamraterna Trons Värld, Trots Allt och Existera hade stannat kvar på marknaden. Inte för oss kristnas skull, men för deras skull som i dag förtvivlat söker efter Gud, livsmening och goda värderingar.

Marie och Roger Arnfjell i tidningen Dagen – december 2008
Foto: Utdelning av kristen litteratur vid Hötorget i Stockholm

 

Relaterade artiklar

Back to top button