Crash Course – 7 nästan okända tips för en lyckad satsning på Facebook

Idag är 2,45 miljarder människor uppkopplade till den digitala världen via Facebook. I Sverige används Facebook av 76 procent av befolkningen och användningen fortsätter att öka förutom bland 12-15 åringarna. 5,5 miljoner svenskar har ett användarkonto på Facebook och i genomsnitt tillbringar man i snitt drygt sju timmar i veckan på olika sociala medier, en ökning med nästan 50 procent jämfört med tre år sedan. Drygt hälften av dessa 5,5 miljoner är ute i Facebook-flödet varje dag.*
*Fakta om Sverige enligt undersökningen “Svenskarna och Internet 2016”

Innehåll & Seminarieledare
Hur kan kyrkan lyckas med sin Facebooksatsning? Vad krävs? Kostnad? Tips och idéer.
Roger Arnfjell är kursansvarig. Han driver själv Facebooksidor med tillsammans över 1 300 000 följare och har mångårig erfarenhet av satsningar på Facebook. Du får följa med i en spännande resa omkring hur den lokala kyrkan kan göra skillnad och nå sin omgivning genom sociala medier. Tidsåtgång enligt överenskommelse.

Kontakta Roger Arnfjell via formuläret nedan:

Back to top button
Close