Crash Course – 7 nästan okända tips för en lyckad satsning på Facebook

Idag är 2,8 miljarder människor uppkopplade till den digitala världen via Facebook. I Sverige används Facebook av 5 miljoner människor och 4 miljoner använder Facebook varje dag. och användningen fortsätter att öka förutom bland 12-15 åringarna.
*Fakta om Sverige enligt undersökningen “Svenskarna och Internet 2020”

Innehåll & Seminarieledare
Hur kan kyrkan lyckas med sin Facebooksatsning? Vad krävs? Kostnad? Tips och idéer.
Roger Arnfjell är kursansvarig. Han driver själv Facebooksidor med tillsammans över 2 000 000 följare och har mångårig erfarenhet av satsningar på Facebook. Du får följa med i en spännande resa omkring hur den lokala kyrkan kan göra skillnad och nå sin omgivning genom sociala medier. Tidsåtgång enligt överenskommelse.

Kontakta Roger Arnfjell via formuläret nedan:

Back to top button