Recensioner

Syner och drömmar

Tom Doyle, Greg Webster

Innehållet i den här boken handlar om möten med människor som fått möta Jesus i syner och drömmar. Det händer gång på gång i hela muslimvärlden. Dessa möten med Jesus innebär att tusentals människor blir kristna trots dödshot. I Iran har vi idag världens snabbast växande kyrka.
Författaren Tom Doyle har använt 15 år av sin tid som missionär i Mellanöstern och Centralasien. De möten med människor han berättar om kantas av hans goda kulturella kunskaper om hela denna region.

När man börjar läsa den här boken rycks man snabbt med av de dramatiska livsberättelserna där många av dessa muslimer inte alls haft några referenser mot kristen tro, men helt plötsligt fått ett möte med Jesus i en syn eller dröm.

Det är också fascinerande att se hur Jesus själv talar om vem han är för tusentals människor i denna region.

Det är en bok som borde läsas av alla kristna för att bilda sig en förståelse av vilken kraft det är i evangeliet och vilken situation kristna som bor i muslimska områden befinner sig i.

Utgiven av Sjöbergs förlag. 270 sidor.

Back to top button