Crash Course – 7 nästan okända tips för en lyckad satsning på Facebook

Idag är närmare 2 miljarder människor uppkopplade till den digitala världen via Facebook. I Sverige används Facebook av 71 procent av befolkningen och användningen fortsätter att öka förutom bland 12-15 åringarna. 5,5 miljoner svenskar har ett användarkonto på Facebook och i genomsnitt tillbringar man i snitt drygt sju timmar i veckan på olika sociala medier, en ökning med nästan 50 procent jämfört med tre år sedan. Drygt hälften av dessa 5,5 miljoner är ute i Facebook-flödet varje dag.*
*Fakta om Sverige enligt undersökningen “Svenskarna och Internet 2016”

Innehåll & Seminarieledare
Hur kan kyrkan lyckas med sin Facebooksatsning? Vad krävs? Kostnad? Tips och idéer.
Roger Arnfjell är kursansvarig. Han driver själv Facebooksidor med tillsammans över 500 000 följare och har mångårig erfarenhet av satsningar på Facebook. Du får följa med i en spännande resa omkring hur den lokala kyrkan kan göra skillnad och nå sin omgivning genom sociala medier. Tidsåtgång enligt överenskommelse.

Kontakta Roger Arnfjell via formuläret nedan:

Back to top button
Close